EFS i Röke

Jesus Kristus är densamme i går, i dag och i evighet

Ett herdaord:

”Ring, klocka, ring i bistra nyårsnatten
mot rymdens norrskenssky och markens snö;
det gamla året lägger sig att dö …
Ring själaringning öfver land och vatten!

Ring in det nya och ring ut det gamla
i årets första, skälfvande minut.
Ring lögnens makt från världens gränser ut,
och ring in sanningens till oss som famla
.

Ring våra tankar ut ur sorgens häkten och ring hugsvalelse till sargad barm.
Ring hatet ut emellan rik och arm
och ring försoning in till jordens släkten.
..

…Ring in den tid, då andarne befrias
ur själfviskhetens sammansnörda band.
Ring mörkrets skuggor bort ur alla land;
ring honom in, den bidade Messias!
(Tennyson)

Nu börjar något nytt. Detta år, detta avsnitt och denna del av EFS Rökes historia är skriven. Inför förändring kan vi ibland känna oro och osäkerhet. Saknad över det som varit och vilsna inför det nya som ska komma. Men vi är ju inte ensamma. Gud går med och visar vägen i allt det nya och församlingen är med. Kom och följ mig säger Jesus. Ja följ Honom och se hur Gud göra allting nytt. Där borta väntar något nytt, annorlunda och spännande tillsammans med Gud. Känn ingen oro, lita på Gud. Allt samverkar till bästa för den som tror , för den som sätter sin tro på Herren Jesus Kristus..

Allt gott och Guds välsignelse önskar jag er och Röke. Varma hälsningar från er vän, er broder i Kristus prästen Micke Alsholm

onsdag 22 mars 2023
 • 15:00  Skolorkestern, Missionshuset

  Fredrik Karp

 • 19:00  Sångkören, Röke EFS, Missionshuset, 282 93 Röke, Sverige

  Ingvar Albihn

torsdag 23 mars 2023
söndag 26 mars 2023
 • 10:00  Sv kyrkan Familjemässa, Missionshuset

  Sara Ericsson 
  Musiker: Edvin Frankson

onsdag 29 mars 2023
 • 15:00  Skolorkestern, Missionshuset

  Fredrik Karp

 • 19:00  Sångövning, Missionshuset

  Ingvar Albihn

torsdag 30 mars 2023
 • 09:30  Öppet Kyrkis, Röke EFS, Missionshuset, 282 93 Röke, Sverige

  Birgitta Gustafsson

 • 14:00  Torsdagsträffen, Röke EFS, Missionshuset, 282 93 Röke, Sverige
 • 18:30  Styrelsemöte, Röke EFS, Missionshuset, 282 93 Röke, Sverige
 • 20:00  Digital bönesamling, https://meet.google.com/qus-jiep-sti
lördag 1 april 2023
 • 00:00  Ansvarsgrupp: Röke-Äljalt,
måndag 3 april 2023
 • 14:00  SPF sångkör, Missionshuset
tisdag 4 april 2023
 • 19:00  Humlesjö Fiskevårds förening, Missionshuset
onsdag 5 april 2023
 • 19:00  Sångkören, Röke EFS, Missionshuset, 282 93 Röke, Sverige

  Ingvar Albihn

torsdag 6 april 2023
fredag 7 april 2023
 • 10:00  Långfredagsgudstjänst, Röke EFS, Missionshuset, 282 93 Röke, Sverige

  Seppo Leppänen
  Skatten
  Musiker Daniel Saarikari

söndag 9 april 2023
 • 11:00  Påskdagsmässa, Röke kyrka

  Gunnar Pelinka
  RökeköR

onsdag 12 april 2023
 • 15:00  Skolorkestern, Missionshuset

  Fredrik Karp

 • 19:00  Sångkören, Röke EFS, Missionshuset, 282 93 Röke, Sverige

  Ingvar Albihn

torsdag 13 april 2023
 • 09:30  Öppet Kyrkis, Röke EFS, Missionshuset, 282 93 Röke, Sverige

  Birgitta Gustafsson

 • 20:00  Digital bönesamling, https://meet.google.com/qus-jiep-sti
fredag 14 april 2023
 • 18:00  Fredagskul, Missionshuset

  Från klass 3
  Daniel Saarkari

lördag 15 april 2023
 • 08:00  Röke blås, Missionshuset

  Röke blås ——sortering av noter

onsdag 19 april 2023
 • 15:00  Skolorkestern, Missionshuset

  Fredrik Karp

 • 19:00  Sångkören, Röke EFS, Missionshuset, 282 93 Röke, Sverige

  Ingvar Albihn

torsdag 20 april 2023
söndag 23 april 2023
 • 10:00  Gudstjänst, Röke EFS, Missionshuset, 282 93 Röke, Sverige

  Allan Svensson
  Skatten
  Musiker AnnaKarin Pålsson
  Allan Svensson och Thomas Jansson berättar från Tanzania resan under fikat

onsdag 26 april 2023
 • 15:00  Skolorkestern, Missionshuset

  Fredrik Karp

 • 19:00  Sångkören, Röke EFS, Missionshuset, 282 93 Röke, Sverige

  Ingvar Albihn

torsdag 27 april 2023
 • 09:30  Öppet Kyrkis, Röke EFS, Missionshuset, 282 93 Röke, Sverige

  Birgitta Gustafsson

 • 19:00  Samrådsmöte, Röke Sockengille, Röke 4064, 282 93 Röke, Sverige
 • 20:00  Digital bönesamling, https://meet.google.com/qus-jiep-sti
fredag 28 april 2023
 • 18:00  Fredagskul, Röke EFS, Missionshuset, 282 93 Röke, Sverige

  Ansvarig Daniel Saarikari
  Från klass 3

söndag 30 april 2023
 • 19:00  Valborgsmäss, Erlingssons äng

  Fika, korv m.m öppnar 19.00
  Brasan tänds 20.30       Brandvärnet ordnar fackeltåget?
  Ansvar: Sockengille Korv/ annonsering
                 Röke iF              Kaffe
                 Skytteförening Korv
                 EFS/ kyrkan     Kaffe
                 Kyrkan ordnar vårtalare

måndag 1 maj 2023
 • 00:00  Ansvarsgrupp: Änglarp-Önnarp,
 • 13:00  Plantförsäljning i Äljalt, EFS-gården i Äljalt, Äljalt, 282 93 Röke, Sverige
tisdag 2 maj 2023
 • 18:00  Vårvandringar, Idrottsplatsen Röke

  Ansvar: Röke IF/Röke Skytteförening
  Överskottet går till Barncancerföreningen Syd
  50 kr för fika och tipsrunda

onsdag 3 maj 2023
 • 15:00  Skolorkestern, Missionshuset

  Fredrik Karp

 • 19:00  Sångkören, Röke EFS, Missionshuset, 282 93 Röke, Sverige

  Ingvar Albihn

torsdag 4 maj 2023
 • 14:00  Väntjänstkaffe, Röke EFS, Missionshuset, 282 93 Röke, Sverige

  Marie Karlsson

 • 18:30  Styrelsemöte, Röke EFS, Missionshuset, 282 93 Röke, Sverige
 • 20:00  Digital bönesamling, https://meet.google.com/qus-jiep-sti
söndag 7 maj 2023
 • 10:00  Gudstjänst, Röke EFS, Missionshuset, 282 93 Röke, Sverige

  Majken Wahlström
  Skatten
  Musiker Fredrik Karp

måndag 8 maj 2023
 • 14:00  SPF Sångkör, Missionshuset
tisdag 9 maj 2023
 • 18:00  Workshop, Röke EFS, Missionshuset, 282 93 Röke, Sverige

  Sara Ericsson 
  Ingrid Ivarsson

 • 18:00  Vårvandring, Idrottsplatsen Röke

  Ansvar :Sv Kyrkan
  Överskottet går till Barncancerföreningen syd
  50 kr för fika och tipsrunda

onsdag 10 maj 2023
 • 15:00  Skolorkestern, Missionshuset

  Fredrik Karp

 • 19:00  Sångkören, Röke EFS, Missionshuset, 282 93 Röke, Sverige

  Ingvar Albihn

torsdag 11 maj 2023
 • 09:30  Öppet Kyrkis, Röke EFS, Missionshuset, 282 93 Röke, Sverige

  Birgitta Gustafsson

 • 20:00  Digital bönesamling, https://meet.google.com/qus-jiep-sti
fredag 12 maj 2023
 • 18:00  Fredagskul, Röke EFS, Missionshuset, 282 93 Röke, Sverige

  Ansvarig Daniel Saarikari
  Från klass 3

lördag 13 maj 2023
 • 00:00  Konfirmation, Röke kyrka
tisdag 16 maj 2023
 • 18:00  Vårvandring, Idrottsplatsen Röke

  Ansvar: Röke EFS
  Överskottet går till Barncancerföreningen Syd
  50 kr för fika och tipsrunda

onsdag 17 maj 2023
 • 15:00  Skolorkestern, Missionshuset

  Fredrik Karp

 • 19:00  Sångkören, Röke EFS, Missionshuset, 282 93 Röke, Sverige

  Ingvar Albihn

torsdag 18 maj 2023
söndag 21 maj 2023
 • 10:00  Sv kyrkan Familjemässa, Missionshuset

  Sara Ericsson 
  Musiker Glenn Bengtsson

tisdag 23 maj 2023
 • 18:00  Vårvandring, Idrottsplatsen Röke

  Ansvar: Röke Sockengille, avslutning med nässelsoppa i sockenstugan.
  Överskottet går till Barncancerföreningen Syd
  50 kr för fika och tipsrunda

onsdag 24 maj 2023
 • 15:00  Skolorkestern, Missionshuset

  Fredrik Karp

 • 19:00  Sångkören, Röke EFS, Missionshuset, 282 93 Röke, Sverige

  Ingvar Albihn

torsdag 25 maj 2023
 • 09:30  Öppet Kyrkis, Röke EFS, Missionshuset, 282 93 Röke, Sverige

  Birgitta Gustafsson

 • 20:00  Digital bönesamling, https://meet.google.com/qus-jiep-sti
fredag 26 maj 2023
 • 18:00  Fredagskul, Röke EFS, Missionshuset, 282 93 Röke, Sverige

  Ansvarig Daniel Saarikari 
  Från klass 3

onsdag 31 maj 2023
 • 15:00  Skolorkestern, Missionshuset

  Fredrik Karp

 • 19:00  Sångkören, Röke EFS, Missionshuset, 282 93 Röke, Sverige

  Ingvar Albihn

torsdag 1 juni 2023
söndag 4 juni 2023
 • 10:00  Gudstjänst, Röke EFS, Missionshuset, 282 93 Röke, Sverige

  Skatten
  Musiker AnnaKarin Pålsson

torsdag 8 juni 2023
söndag 11 juni 2023
 • 18:00  Sommarkväll i Äljalt, EFS-gården i Äljalt, Äljalt, 282 93 Röke, Sverige
torsdag 15 juni 2023
söndag 18 juni 2023
 • 18:00  Sommarkväll i Äljalt, EFS-gården i Äljalt, Äljalt, 282 93 Röke, Sverige
torsdag 22 juni 2023
söndag 25 juni 2023
 • 14:00  Svk Midsommar Gudstjänst, Röke Församlingshems trädgård
torsdag 29 juni 2023
söndag 2 juli 2023
 • 18:00  Sommarkväll i Äljalt, EFS-gården i Äljalt, Äljalt, 282 93 Röke, Sverige
torsdag 6 juli 2023
söndag 9 juli 2023
 • 17:00  SvK Musikmässa i parken, Levins park, Röke
torsdag 13 juli 2023
söndag 16 juli 2023
 • 18:00  Sommarkväll i Äljalt, EFS-gården i Äljalt, Äljalt, 282 93 Röke, Sverige

  Social samvaro med tipsrunda, korvgrillning och fika
  Andakt med musik Gospel Stampers

torsdag 20 juli 2023
söndag 23 juli 2023
 • 18:00  Sommarkväll i Äljalt, EFS-gården i Äljalt, Äljalt, 282 93 Röke, Sverige
torsdag 27 juli 2023
söndag 30 juli 2023
 • 18:00  Sommarkväll i Äljalt, EFS-gården i Äljalt, Äljalt, 282 93 Röke, Sverige

  Socialsamvaro med tipsrunda, korvgrillning och fika
  Andakt med musik: Familjen Westin

torsdag 3 augusti 2023
söndag 6 augusti 2023
 • 17:00  SvK Musikmässa i parken, Levins park, Röke
torsdag 10 augusti 2023
söndag 13 augusti 2023
 • 18:00  Sommarkväll i Äljalt, EFS-gården i Äljalt, Äljalt, 282 93 Röke, Sverige

  Socialsamvaro med tipsrunda, korvgrillning och fika.
  Andakt med sång: David och Ros-Marie Jarvis, Ängelholm

torsdag 17 augusti 2023
torsdag 24 augusti 2023
söndag 27 augusti 2023
 • 18:00  Svk Musik i sommarkväll, Röke Kyrka

  RökeköR och Tyringekyrkokör
  Ingvar Albihn

torsdag 31 augusti 2023
torsdag 7 september 2023
söndag 10 september 2023
 • 10:00  Gudstjänst, Röke EFS, Missionshuset, 282 93 Röke, Sverige

  Skatten

torsdag 14 september 2023