Möteshelg i kyndelsmäss med Elloise Nordkvist

Under kyndelsmässohelgen gästades vi av pastor Elloise Nordkvist från Pingstkyrkan i Helsingborg. Hon talade vid tre tillfällen över ett övergripande tema från Ordspråksboken 4:23, ”Framför allt som ska bevaras må du bevara ditt hjärta, ty från det utgår livet?” (Svenska folkbibeln) Lördag eftermiddag Lördag eftermiddag, avrundning Lördag kväll Söndag förmiddag, Bengt Castors inledning Söndag förmiddag, Elloise Nordkvists predikan

Predikan 2014-10-19, artonde söndagen efter trefaldighet, David Castor

Himmelriket är som en skatt som en man hittar i en åker. Men vem är mannen och vad är åkern? Och, för den delen, skatten? Jag vill påstå att den som faktiskt sålt allt för att komma över skatten, gemenskapen med människan, är Gud själv. I dagens predikan refererar jag en predikan av Per-Axel Sverker. Den predikan finns som PDF-fil här (snarlik predikan finns som ljudfil här).  

Predikan 2014-10-05, Mikaelidagen, David Castor

Natanael kallas till lärjunge i en liten dialog som har några underliga kast. Bakom dessa döljer sig kanske Jesu första undervisning om ett nytt förbund, ett förbund baserat på människosonen, som är Guds son, på felfrihet och inte på mänsklig otillräcklighet och svek. I det nya förbundet får vi som kristna tro att Gud, med sina änglar, rör vid verkligheten här på jorden. Predikan avslutas med exempel på upplevelser av

Predikan 2014-09-21, fjortonde söndagen efter trefaldighet, David Castor

Att vara en del av Kristi kyrka är att tillhöra ett sammanhang, att ha ett medborgarskap i Guds rike. En del medborgare ser ut ungefär som jag, en del tycker om samma musik, samma stil på gudstjänster och samma kakor till kyrkkaffet. En del tycker annorlunda. En del tror ungefär som jag om både stort och smått, andra delar min tro på Kristus som sin frälsare, men tänker annorlunda om

Predikan 2014-05-11, fjärde söndagen i påsktiden, David Castor

Det finns inget som för en människa i allmänhet och för en kristen i synnerhet är lika viktigt som att älska sina medmänniskor. Det handlar inte bara om dem som man delar intressen, blodsband, värderingar eller livsval med, utan varenda människa. Det kan vara en utmaning att glädjas med eller lida med den som genom sina val utmanar mina värderingar, men uppgiften står fast.