Skatten

Skatten är vår söndagsskola. Skatten-samlingar hålls under större delen av de flesta av våra gudstjänster och alla barn är välkomna att vara med, oavsett om man kommer på våra gudstjänster ofta eller om det är ett enstaka besök. Barnen är med i gudstjänsten i början och går sedan tillsammans med ledarna till Skattensamlingen.

Skatten är ett modernt söndagsskolemateriel. Information om det finns här.

Kontaktperson i ledarteamet är Maggan Cada, t. 0734 – 282434.