Om EFS i Röke

EFS missionsförening i Röke firar gudstjänster i Röke missionshus och, framför allt sommartid, på EFS-gården i Eljalt. Vi är en del av EFS i Sydsverige och verkar i nära gemenskap med Röke församling.

Gudstjänster i missionshuset

I EFS missionshus i Röke firas gudstjänst ungefär varannan söndag utom under sommaren då vi i stället har sommarkvällar i Eljalt.

Vi vill bland annat att våra samlingar skall:

  • innehålla något för alla åldrar. I våra gudstjänster försöker vi att hålla inledningen lite mer barnvänlig och sedan får barnen gå till söndagsskola.
  • utformas av många goda krafter tillsammans. Ansvaret för att leda gudstjänsten ligger för det mesta på någon som inte är präst, men medlem i föreningen. Varje gudstjänstledare har ganska fria händer att utforma gudstjänsten efter egna preferenser.
  • vara en plats för växande, lovsång och tillbedjan.

För aktuellt program, se kalendern.

Sommarkvällar i Eljalt

Under sommaren stänger vi missionshuset och bjuder i stället in till sommarkvällar i Eljalt. Dessa börjar med tipspromenad, kaffeservering och korvgrillning vid 18.00. Klockan 19.30 följer ett program som kan bestå av musik, kåseri eller något annat. Det hela brukar sedan avslutas med en andakt.

För aktuellt program, se kalendern.

EFS-förening

EFS är en rörelse inom Svenska kyrkan. Vi delar Svenska kyrkans teologi, men lyfter fram vissa delar. Till exempel betonar vi behovet av personlig tro och att man som kristen inte är besökare i sin församling, utan en viktig del av den. Vi vill därför sprida ansvar och uppgifter på många. För att göra det är vi organiserade i föreningsform.

Vår tro att Gud, genom Jesus, vill ha gemenskap med varje människa gör att mission är viktig för oss, att nå nya människor med det glada budskapet om Jesus.

EFS i Röke

EFS missionsförening i Röke firar gudstjänst i missionshuset ungefär varannan söndag. Övriga söndagar inbjuder Röke församling till gudstjänst, vanligen i Röke kyrka. Missionsföreningen driver också barn- och ungdomsverksamhet för olika åldrar, en syförening och, tillsammans med kyrkoförsamlingen, en kör. Vi försöker att se allt vi gör som en gemensam insats med Röke församling för att nå människor i och kring Röke.