Möteshelg i kyndelsmäss med Elloise Nordkvist

Under kyndelsmässohelgen gästades vi av pastor Elloise Nordkvist från Pingstkyrkan i Helsingborg. Hon talade vid tre tillfällen över ett övergripande tema från Ordspråksboken 4:23, ”Framför allt som ska bevaras må du bevara ditt hjärta, ty från det utgår livet?” (Svenska folkbibeln) Lördag eftermiddag Lördag eftermiddag, avrundning Lördag kväll Söndag förmiddag, Bengt Castors inledning Söndag förmiddag, Elloise Nordkvists predikan

Predikan 2013-11-24, domssöndagen, Open Doors

Dagens predikan var egentligen inte en predikan i ordets vanliga bemärkelse. I stället hade vi besök av en företrädare för organisationen Open Doors som beskrev hur läget är i världen vad avser förföljelse av kristna. Bland annat presenterade han ”World Watch List”, där organisationen rankar de 50 länder där man menar att det är svårast att leva som kristen. Värst är Nordkorea, men alla EFS missionsländer finns också med på