Predikan 2012-02-12, sexagesima, David Castor

”Talet om korset är en dårskap för människorna.” Kanske finns det fyra sätt på vilket talet om korset uppfattas som en dårskap: Tanken att det finns ”övernaturliga fenomen”, såsom Gud. Tanken att en allsmäktig Gud, med hela universum i sin makt, är intresserad av människor på individnivå. Tanken att Gud, som är helig, skulle ha valt att bli människa. Idealet att möta människor i ett underifrånperspektiv, att inte i första

Predikan 2011-01-09, söndagen efter trettondagen, del ett, David Castor

Första delen av dagens predikan, innan barnen går till söndagsskolan, handlar om Jesu dop och om vad som händer när någon döps. Den som är smutsig och går ner i vatten blir ren. Den som är ren och går ner i vatten som blivit smutsigt, blir själv smutsig. Smutsen överförs från den ene till den andre, från dig till Jesus. Gudstjänstens huvudpredikan, på samma tema, finns här.