Predikan 2014-03-09, första söndagen i fastan, David Castor

Som människa och som kristen utsätts man ibland för prövningar, händelser och livskriser under vilka man får anledning att ompröva sina värderingar, sin tro och sina livsval. Att göra goda vägval vid dessa prövningar är inte alltid lätt. Det kan vara bra att öva, att träna. Fastan kan vara en sådan träning. Blogginlägget som citeras i början av predikan finns här: Får jag inte lov att vara kristen på heltid, eller?!.

Predikan 2013-12-08, andra söndagen i advent, David Castor

Guds rike är nära, ja det är redan mitt ibland oss. Som kristna är vi en del av Guds rike och vi är syskon med alla andra som ingår i riket. Men lider vi med dem som förföljs eller sitter vi som i skyddade glastorn och ser ut på världen där människor lider? Den bok som refereras i predikan är Glastornen av KG Johansson. Predikans första del, med barnen kvar

Predikan 2013-10-20, tjugoförsta söndagen efter trefaldighet, David Castor

I Första Korinthierbrevet skriver Paulus att vi fortfarande ser en gåtfull spegelbild, men när det fullkomliga kommer skall vi se ansikte mot ansikte. Vi ser fördunklat på verkligheten omkring oss, på varandra och inte minst på oss själva. Vi får så lätt för oss att vi är mer värda än somliga i vår omgivning. Eller så får vi för oss att vi inte är tillräckligt mycket värda, kanske inte tillräckligt

Predikan 2013-10-06, nittonde söndagen efter trefaldighet, David Castor

En bilnyckel bär på kraft, kraften att föra dig nästan vart som helst. Men samtidigt har nyckeln i sig själv inte den kraften; det krävs en bil till vilken nyckeln passar. Tro bär på kraft. Men samtidigt har inte tron själv den yttersta kraften; den ligger hos trons objekt, hos Gud. För en tros yttersta värde är sanningshalten i trons innehåll avgörande. Tro som en teoretisk idébyggnad kan vara ett