Predikan 2014-05-11, fjärde söndagen i påsktiden, David Castor

Det finns inget som för en människa i allmänhet och för en kristen i synnerhet är lika viktigt som att älska sina medmänniskor. Det handlar inte bara om dem som man delar intressen, blodsband, värderingar eller livsval med, utan varenda människa. Det kan vara en utmaning att glädjas med eller lida med den som genom sina val utmanar mina värderingar, men uppgiften står fast.