EFS i Röke

Jesus Kristus är densamme i går, i dag och i evighet

Ett herdaord:

”Ring, klocka, ring i bistra nyårsnatten
mot rymdens norrskenssky och markens snö;
det gamla året lägger sig att dö …
Ring själaringning öfver land och vatten!

Ring in det nya och ring ut det gamla
i årets första, skälfvande minut.
Ring lögnens makt från världens gränser ut,
och ring in sanningens till oss som famla
.

Ring våra tankar ut ur sorgens häkten och ring hugsvalelse till sargad barm.
Ring hatet ut emellan rik och arm
och ring försoning in till jordens släkten.
..

…Ring in den tid, då andarne befrias
ur själfviskhetens sammansnörda band.
Ring mörkrets skuggor bort ur alla land;
ring honom in, den bidade Messias!
(Tennyson)

Nu börjar något nytt. Detta år, detta avsnitt och denna del av EFS Rökes historia är skriven. Inför förändring kan vi ibland känna oro och osäkerhet. Saknad över det som varit och vilsna inför det nya som ska komma. Men vi är ju inte ensamma. Gud går med och visar vägen i allt det nya och församlingen är med. Kom och följ mig säger Jesus. Ja följ Honom och se hur Gud göra allting nytt. Där borta väntar något nytt, annorlunda och spännande tillsammans med Gud. Känn ingen oro, lita på Gud. Allt samverkar till bästa för den som tror , för den som sätter sin tro på Herren Jesus Kristus..

Allt gott och Guds välsignelse önskar jag er och Röke. Varma hälsningar från er vän, er broder i Kristus prästen Micke Alsholm

onsdag 1 februari 2023
 • 00:00  Änglarp-Önnarp, Galthult,
 • 19:00  Sångkören, Röke EFS, Missionshuset, 282 93 Röke, Sverige

  Ingvar Albihn

torsdag 2 februari 2023
 • 09:30  Öppet Kyrkis, Röke EFS, Missionshuset, 282 93 Röke, Sverige
 • 14:00  Torsdagsträffen, Röke EFS, Missionshuset, 282 93 Röke, Sverige
 • 20:00  Digital bönesamling, https://meet.google.com/qus-jiep-sti
söndag 5 februari 2023
 • 10:00  Områdesgudstjänst i Åsljunga, EFS-Gården, Ånhultsvägen 31, 286 72 Åsljunga, Sverige

  Stefan Svensson
  RökeköR med Ingvar Albihn
  Middag serveras efter gudstjänst. Anmälan

torsdag 9 februari 2023
 • 18:00  Församlingskväll, Röke EFS, Missionshuset, 282 93 Röke, Sverige

  Maria van Zijl från Open Doors
  Kvällsmat framdukat från kl. 18.00

 • 20:00  Digital bönesamling, https://meet.google.com/qus-jiep-sti
söndag 12 februari 2023
 • 10:00  Sv kyrkan Familjemässa, Missionshuset

  Sara Ericsson, 
  Musiker: Glenn Bengtsson

tisdag 14 februari 2023
 • 18:00  Workshop, Röke EFS, Missionshuset, 282 93 Röke, Sverige

  Sara Ericsson, Ingrid Ivarsson

torsdag 16 februari 2023
 • 09:30  Öppet Kyrkis, Röke EFS, Missionshuset, 282 93 Röke, Sverige

  Birgitta Gustafsson

 • 14:00  Torsdagsträffen, Röke EFS, Missionshuset, 282 93 Röke, Sverige
 • 20:00  Digital bönesamling, https://meet.google.com/qus-jiep-sti
onsdag 22 februari 2023
 • 19:00  Sångkören, Röke EFS, Missionshuset, 282 93 Röke, Sverige

  Ingvar Albihn

torsdag 23 februari 2023
söndag 26 februari 2023
 • 10:00  Gudstjänst, Röke EFS, Missionshuset, 282 93 Röke, Sverige

  Majken Wahlström
  Skatten

tisdag 28 februari 2023
 • 18:30  Styrelsemöte, Röke EFS, Missionshuset, 282 93 Röke, Sverige
onsdag 1 mars 2023
 • 00:00  Ansvarsgrupp: Algustorp-Blaholma,
 • 19:00  Sångkören, Röke EFS, Missionshuset, 282 93 Röke, Sverige

  Ingvar Albihn

torsdag 2 mars 2023
 • 09:15  Öppet Kyrkis, Röke EFS, Missionshuset, 282 93 Röke, Sverige

  Birgitta Gustafsson

 • 14:00  Torsdagsträffen, Röke EFS, Missionshuset, 282 93 Röke, Sverige
 • 20:00  Digital bönesamling, https://meet.google.com/qus-jiep-sti
onsdag 8 mars 2023
 • 19:00  Sångkören, Röke EFS, Missionshuset, 282 93 Röke, Sverige

  Ingvar Albihn

torsdag 9 mars 2023
söndag 12 mars 2023
 • 10:00  Gudstjänst, Röke EFS, Missionshuset, 282 93 Röke, Sverige

  Richard Sallander
  Skatten

 • 12:15  Årsmöte, Röke EFS, Missionshuset, 282 93 Röke, Sverige
onsdag 15 mars 2023
 • 19:00  Sångkören, Röke EFS, Missionshuset, 282 93 Röke, Sverige

  Ingvar Albihn

torsdag 16 mars 2023
 • 09:30  Öppet Kyrkis, Röke EFS, Missionshuset, 282 93 Röke, Sverige

  Birgitta Gustafsson

 • 14:00  Torsdagsträffen, Röke EFS, Missionshuset, 282 93 Röke, Sverige
 • 20:00  Digital bönesamling, https://meet.google.com/qus-jiep-sti
onsdag 22 mars 2023
 • 19:00  Sångkören, Röke EFS, Missionshuset, 282 93 Röke, Sverige

  Ingvar Albihn

torsdag 23 mars 2023
söndag 26 mars 2023
 • 10:00  Sv kyrkan Familjemässa, Missionshuset

  Sara Ericsson 
  Musiker: Edvin Frankson

torsdag 30 mars 2023
 • 09:30  Öppet Kyrkis, Röke EFS, Missionshuset, 282 93 Röke, Sverige

  Birgitta Gustafsson

 • 14:00  Torsdagsträffen, Röke EFS, Missionshuset, 282 93 Röke, Sverige
 • 18:30  Styrelsemöte, Röke EFS, Missionshuset, 282 93 Röke, Sverige
 • 20:00  Digital bönesamling, https://meet.google.com/qus-jiep-sti
lördag 1 april 2023
 • 00:00  Ansvarsgrupp: Röke-Äljalt,
onsdag 5 april 2023
 • 19:00  Sångkören, Röke EFS, Missionshuset, 282 93 Röke, Sverige

  Ingvar Albihn

torsdag 6 april 2023
fredag 7 april 2023
 • 10:00  Långfredagsgudstjänst, Röke EFS, Missionshuset, 282 93 Röke, Sverige

  Seppo Leppänen

söndag 9 april 2023
 • 11:00  Påskdagsmässa, Röke kyrka

  Seppo Leppänen
  RökeköR

onsdag 12 april 2023
 • 19:00  Sångkören, Röke EFS, Missionshuset, 282 93 Röke, Sverige

  Ingvar Albihn

torsdag 13 april 2023
 • 09:30  Öppet Kyrkis, Röke EFS, Missionshuset, 282 93 Röke, Sverige

  Birgitta Gustafsson

 • 20:00  Digital bönesamling, https://meet.google.com/qus-jiep-sti
onsdag 19 april 2023
 • 19:00  Sångkören, Röke EFS, Missionshuset, 282 93 Röke, Sverige

  Ingvar Albihn

torsdag 20 april 2023
söndag 23 april 2023
 • 10:00  Gudstjänst, Röke EFS, Missionshuset, 282 93 Röke, Sverige

  Allan Svensson
  Skatten

onsdag 26 april 2023
 • 19:00  Sångkören, Röke EFS, Missionshuset, 282 93 Röke, Sverige

  Ingvar Albihn

torsdag 27 april 2023
 • 09:30  Öppet Kyrkis, Röke EFS, Missionshuset, 282 93 Röke, Sverige

  Birgitta Gustafsson

 • 19:00  Samrådsmöte, Röke Sockengille, Röke 4064, 282 93 Röke, Sverige
 • 20:00  Digital bönesamling, https://meet.google.com/qus-jiep-sti
söndag 30 april 2023
 • 19:00  Valborgsmäss, Erlingssons äng

  Fika, korv m.m öppnar 19.00
  Brasan tänds 20.30       Brandvärnet ordnar fackeltåget?
  Ansvar: Sockengille Korv/ annonsering
                 Röke iF              Kaffe
                 Skytteförening Korv
                 EFS/ kyrkan     Kaffe
                 Kyrkan ordnar vårtalare

måndag 1 maj 2023
 • 00:00  Ansvarsgrupp: Änglarp-Önnarp,
 • 13:00  Plantförsäljning i Äljalt, EFS-gården i Äljalt, Äljalt, 282 93 Röke, Sverige
tisdag 2 maj 2023
 • 18:00  Vårvandringar, Idrottsplatsen Röke

  Ansvar: Röke IF/Röke Skytteförening
  Överskottet går till Barncancerföreningen Syd
  50 kr för fika och tipsrunda

onsdag 3 maj 2023
 • 19:00  Sångkören, Röke EFS, Missionshuset, 282 93 Röke, Sverige

  Ingvar Albihn

torsdag 4 maj 2023
 • 14:00  Väntjänstkaffe, Röke EFS, Missionshuset, 282 93 Röke, Sverige

  Marie Karlsson

 • 18:30  Styrelsemöte, Röke EFS, Missionshuset, 282 93 Röke, Sverige
 • 20:00  Digital bönesamling, https://meet.google.com/qus-jiep-sti
söndag 7 maj 2023
 • 10:00  Gudstjänst, Röke EFS, Missionshuset, 282 93 Röke, Sverige

  Majken Wahlström
  Skatten

tisdag 9 maj 2023
 • 18:00  Vårvandring, Idrottsplatsen Röke

  Ansvar :Sv Kyrkan
  Överskottet går till Barncancerföreningen syd
  50 kr för fika och tipsrunda

onsdag 10 maj 2023
 • 19:00  Sångkören, Röke EFS, Missionshuset, 282 93 Röke, Sverige

  Ingvar Albihn

torsdag 11 maj 2023
 • 09:30  Öppet Kyrkis, Röke EFS, Missionshuset, 282 93 Röke, Sverige

  Birgitta Gustafsson

 • 20:00  Digital bönesamling, https://meet.google.com/qus-jiep-sti
lördag 13 maj 2023
 • 00:00  Konfirmation, Röke kyrka
tisdag 16 maj 2023
 • 18:00  Vårvandring, Idrottsplatsen Röke

  Ansvar: Röke EFS
  Överskottet går till Barncancerföreningen Syd
  50 kr för fika och tipsrunda

onsdag 17 maj 2023
 • 19:00  Sångkören, Röke EFS, Missionshuset, 282 93 Röke, Sverige

  Ingvar Albihn

torsdag 18 maj 2023
söndag 21 maj 2023
 • 10:00  Sv kyrkan Familjemässa, Röke församlingshem, 282 93 Röke, Sverige

  Sara Ericsson 
  Musiker Glenn Bengtsson

tisdag 23 maj 2023
 • 18:00  Vårvandring, Idrottsplatsen Röke

  Ansvar: Röke Sockengille, avslutning med nässelsoppa i sockenstugan.
  Överskottet går till Barncancerföreningen Syd
  50 kr för fika och tipsrunda

onsdag 24 maj 2023
 • 19:00  Sångkören, Röke EFS, Missionshuset, 282 93 Röke, Sverige

  Ingvar Albihn

torsdag 25 maj 2023
 • 09:30  Öppet Kyrkis, Röke EFS, Missionshuset, 282 93 Röke, Sverige

  Birgitta Gustafsson

 • 20:00  Digital bönesamling, https://meet.google.com/qus-jiep-sti
onsdag 31 maj 2023
 • 19:00  Sångkören, Röke EFS, Missionshuset, 282 93 Röke, Sverige

  Ingvar Albihn

torsdag 1 juni 2023
söndag 4 juni 2023
 • 10:00  Gudstjänst, EFS-gården i Äljalt, Äljalt, 282 93 Röke, Sverige

  Skatten

torsdag 8 juni 2023
söndag 11 juni 2023
 • 18:00  Sommarkväll i Äljalt, EFS-gården i Äljalt, Äljalt, 282 93 Röke, Sverige
torsdag 15 juni 2023
torsdag 22 juni 2023
torsdag 29 juni 2023
torsdag 6 juli 2023
torsdag 13 juli 2023
torsdag 20 juli 2023
torsdag 27 juli 2023